Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Elektrownia Jądrowa Żarnowiec 2 x 465 MW, projekt wykonany w Energoprojekt Warszawa.